En la turisma kampo, la Asocio "Turismo por C'iuj" disponas pri elprovitaj kapabloj kiuj, pere de koheraj iniciatoj, donas al la uzantoj teknikan helpon je altkvalita profesia nivelo.

SERVOJ:

  • VIZITOJ, RESTADOJ, TURISMA AKCEPTO
  • INICIATOJ, ARANG'OJ
  • PROFESIA INSTRUADO
  • ASISTADO
  • PLANOJ
  • PARTNERECO

Vizitoj, Restadoj, Turisma Akcepto. Planado kaj organizado de vizitoj kaj restadoj, konsiderante la specifajn bezonojn de uzantoj kaj turistoj en apartaj malfavoraj kondic'oj. Tałgaj servoj rilate akcepton, transporton, antałmendojn kaj log'adon. Akompanado fare de profesiaj gvidistoj plene scipovantaj la lingvon de la turistoj; c'iuj gvidistoj ricevis tałgan instruadon rilate la prizorgadon de klientoj kun specifaj bezonoj, al kiuj oni proponas lałtemajn itinerojn kulturajn, enogastronomiajn kaj bonfartajn alireblajn en la regiono. Asistado al la lokaj agentejoj por la turismaj antałenpus'o kaj akceptado, proponante tałgajn solvojn por la turismaj necesoj bezonantaj specifajn profesiajn kapablojn kaj servojn rilate la alireblecon.

Iniciatoj, arang'oj. Antaùenpus'o kaj realigo de kulturaj iniciatoj kaj publikaj arang'oj, cele al kreskigo de la konscio kaj interesig'o pri kontrałdiskriminacio kaj egalaj s'ancoj por c'iuj, pere de dałra kunlaborado inter asocioj kaj institucioj, por ke farig'u pli sistemaj kaj videblaj la c'irilataj proponoj kaj servoj disponigataj je regiona nivelo.

Profesia instruado. Didaktikaj kaj g'isdatigaj profesiaj programoj pri alirebla turismo, kunlabore kun lokaj organizaj'oj, asocioj kaj agentejoj por publikaj kaj privataj turismaj laboristoj, restoraciestroj, komercistoj, porhotelaj lernejoj kaj volontuloj dej'orontaj okaze de kulturaj kaj sportaj arang'oj.

Asistado. Taksado kaj monitorado de la alirebleco de hotelaj, muzeaj, religiaj kaj naturalismaj konstruaj'oj. Kontrolo de la itineroj kaj servoj por la aliro al publikaj arang'oj kaj aliaj iniciatoj en la regiono. Asistado kaj konsiloj pri la adoptindaj solvoj kaj pri la disponeblaj faciligoj, kunlabore kun profesiuloj specialig'intaj pri adekvatigaj intervenoj. Disponigo de akceptaj kaj pormovig'aj servoj por homoj en malavantag'aj kondic'oj. Kreado de informiloj, signalaro, mapoj, stratindikiloj, afis'oj kaj lałtemaj bros'uroj. Kvalifikita jura asistado al liverantoj kaj uzantoj de turismaj servoj. Atenta kontrolo de la plenumo de la regiona, nacia kaj internacia regularo rilate la konstruajn barojn kaj la bazajn homajn rajtojn. Jura asistado rilate la defendon de la bazaj rajtoj, egalaj s'ancoj kaj kontrałdiskriminacio.

Planoj. Eksperimentaj planoj kaj studoj pri realigeblo por valorigo de la regiona kultura havaj'o, cele al plibonigo de la alirebleco de la hotelaj, muzeaj kaj g'enerale porkulturaj konstruaj'oj, same kiel de la c'irkała medio.

Partnereco. Antałenigo kaj partopreno en partneraj iniciatoj cele al realigo de komunaj planoj, je regiona, nacia kaj internacia nivelo. Solidaraj internaciaj iniciatoj, studvojag'oj, kulturaj inters'ang'oj kaj stag'oj por profesia trejnado.


 
 
 


esperanto italiano english français deutsch

 
 

Via Beaumont, 2
10143 Torino Italia

Tel.
+39 011.588.19.68

Fax
+39 011.437.81.01

P.IVA
09522870014

e-mail
:
info@turismopertutti.it


 
 
 
castellano