La asocio "Turismo per Tutti" (Turismo por C'iuj) celas, per konkretaj planoj kaj iniciatoj, plifaciligi la aliron, fare de c'iuj, al la turisma kaj kultura havaj'o de la piedmonta regiono, proponante turisman agadon altkvalitan kaj respondecan.

Utiligante multspecajn kompetentojn por estigi komunan agadprogramon, la Asocio proponas solvojn kaj servojn ankaù al la kreskig'anta nombro da homoj kies apartajn bezonojn la regiona turisma ofertado ne atentas je kontentiga grado.

El pli moderna vidpunkto kaj programoj kiel  Italia per tutti  (Italio por c'iuj)C.A.R.E.  (Alireblaj Urboj de la Ełropaj Regionoj) la koncepto pri alirebleco plivastig'as trans la problemon de la konstruaj baroj kaj atingas la konkretan eblecon je tuthomara g'uo de la komunaj servoj kaj valoraj'oj. Konsiderante la personajn kondic'ojn kaj spertojn de la milionoj da homoj kiuj tre malfacile sukcesas vojag'i kaj orientig'i, oni devus estigi -sen pluaj rezervoj- simplajn kaj ergonomiajn solvojn, tałgajn kaj kombineblajn, elpensitajn por c'iuspecaj bezonoj kaj, sekve, utilajn por c'iuj.

Igi alireblaj siajn artajn ric'aj'ojn, siajn saporojn, sian c'iutagecon kaj sian eksterordinarecon signifas montri sin videblajn je c'iuj rigardoj, signifas komuniki g'uste kaj kompreneble, signifas forigi la flankenigon, ne nur rilate la c'efajn bezonojn sed ankał, en la plej larg'a senco, kiel limigon de la unuopa partopreno en la diversaj kaj multenombraj turismaj okazoj kiujn nia teritorio proponas.

Tial, do, Turismo por c'iuj -atendante kaj petante la kunlaboron de c'iuj homoj kaj instancoj kiuj deziras antaùenigi alireblan kaj respondecan turismon je nacia kaj eùropa niveloj- disponigas sian kontribuon por la sistema realigo de c'ia propono, servo aù turisma konstruaj'o kiu permesos al c'iuspeca turisto plene kontentige g'ui c'u mallongan viziton, c'u libertempadon, sendepende de la propraj personaj kondic'oj kaj specifaj bezonoj.

 

Home | Info | News | Firme | Link | Documenti | Contatti | Credits
 
 
 
 


italiano english français castellano

 
 

Via Beaumont, 2
10143 Torino Italia

Tel.
+39 011.588.19.68

Fax
+39 011.437.81.01

P.IVA
09522870014

e-mail
:
info@turismopertutti.it


 
 
 
deutsch